https://paweldobrzanski.pl/wp-content/uploads/2017/08/niezaleganie-zus.png

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu jest dokumentem, który przydaje się w wielu sytuacjach. Jest wymagany od przedsiębiorców między innymi w kontaktach z bankami lub urzędami. Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie? A może lepiej pobrać dokument bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Przedstawiamy praktyczne informacje na ten temat.

Zaświadczenie z ZUS – co to jest i do czego służy?

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS to dokument, który potwierdza, że dany przedsiębiorca (płatnik) nie zalega z zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdza się w nim, że na dzień wydania zaświadczenia nie istnieją zaległości w opłacaniu składek na:

– ubezpieczenie społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kiedy wymagane jest zaświadczenie z ZUS? Przedsiębiorcy ubiegają się o wydanie dokumentu w wielu sytuacjach. Najczęściej to banki wymagają przedstawienia zaświadczenia przy występowaniu z wnioskiem o przyznanie kredytu, np. inwestycyjnego lub hipotecznego. Zaświadczenie jest dokumentem, który podnosi wiarygodność podmiotu w oczach banku. Często wymagane jest również przy dotacjach oraz w postępowaniu przetargowym. Jak załatwić zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zaświadczenie z ZUS – wypełnij wniosek

We wniosku należy podać dane płatnika składek – numer NIP i REGON, nazwę podmiotu, numer PESEL i serię dowodu osobistego, imię i nazwisko oraz adres płatnika. Trzeba też określić cen wydania zaświadczenia, datę wydania ostatniego zaświadczenia, liczbę egzemplarzy oraz złożyć dyspozycję co do formy odbioru dokumentu. W formularzu trzeba też określić oddział ZUS, do którego składamy wniosek.

Zaświadczenie z ZUS – krok po kroku

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Mamy trzy drogi do wyboru. Wiele osób decyduje się na wysłanie wniosku pocztą. Druk można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać w placówce. Następnie należy złożyć dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika i wysłać podpisany wniosek na adres placówki ZUS.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS można też złożyć osobiście. Jakie dokumenty należy przygotować? Wypełniony wniosek, dokument potwierdzający tożsamość, a jeśli chcesz upoważnić inną osobę do złożenia lub odbioru zaświadczenia – także stosowne upoważnienie. Podpisany wniosek należy dostarczyć do dowolnej placówki ZUS. Zaświadczenie odbierzesz osobiście lub zostanie ono wysłane na wskazany adres – w zależności od tego, jaką dyspozycję złożyłeś. Urząd może też przesłać dokument w formie elektronicznej.

A jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS przez internet? Można tego dokonać przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Należy przygotować dane logowania do profilu, login i hasło do ePUAP oraz wniosek. Żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie, trzeba zalogować się do PUE, wejść w opcję Płatnik i wybrać „Złożenie dokumentu ZUS-RWN”. Następnie wystarczy wypełnić formularz i określić sposób odbioru dokumentu, a także podpisać elektronicznie i wysłać wniosek. Jak pobrać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Jeśli chcesz odebrać je w formie elektronicznej, znajdziesz je na profilu PUE. Wystarczy zalogować się i podpisać Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Jak sprawdzić, czy zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS jest już dostępne w systemie? Zakład sam informuje o tym płatnika, np. wysyłając wiadomość e-mail bądź SMS.

Zaświadczenie z ZUS – ile się czeka na zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie o niezaleganiu niezwłocznie, często nawet „od ręki”. Warto jednak mieć na uwadze, że instytucja ma na to 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku. W sytuacji gdy ZUS odmówi wydania zaświadczenia, płatnik może odwołać się do sądu. A jak długo jest ważne zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Z reguły instytucje żądające przedstawienia dokumentu akceptują zaświadczenia nie starsze niż 14 dni. Jest to jednak uzależnione od indywidualnej decyzji np. banku.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *