https://paweldobrzanski.pl/wp-content/uploads/2017/08/niezaleganie-zus.png

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu jest dokumentem, który przydaje się w wielu sytuacjach. Jest wymagany od przedsiębiorców między innymi w kontaktach z bankami lub urzędami. Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie? A może lepiej pobrać dokument bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Przedstawiamy praktyczne informacje na ten temat.

Zaświadczenie z ZUS – co to jest i do czego służy?

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS to dokument, który potwierdza, że dany przedsiębiorca (płatnik) nie zalega z zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdza się w nim, że na dzień wydania zaświadczenia nie istnieją zaległości w opłacaniu składek na:

– ubezpieczenie społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kiedy wymagane jest zaświadczenie z ZUS? Przedsiębiorcy ubiegają się o wydanie dokumentu w wielu sytuacjach. Najczęściej to banki wymagają przedstawienia zaświadczenia przy występowaniu z wnioskiem o przyznanie kredytu, np. inwestycyjnego lub hipotecznego. Zaświadczenie jest dokumentem, który podnosi wiarygodność podmiotu w oczach banku. Często wymagane jest również przy dotacjach oraz w postępowaniu przetargowym. Jak załatwić zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zaświadczenie z ZUS – wypełnij wniosek

We wniosku należy podać dane płatnika składek – numer NIP i REGON, nazwę podmiotu, numer PESEL i serię dowodu osobistego, imię i nazwisko oraz adres płatnika. Trzeba też określić cen wydania zaświadczenia, datę wydania ostatniego zaświadczenia, liczbę egzemplarzy oraz złożyć dyspozycję co do formy odbioru dokumentu. W formularzu trzeba też określić oddział ZUS, do którego składamy wniosek.

Zaświadczenie z ZUS – krok po kroku

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Mamy trzy drogi do wyboru. Wiele osób decyduje się na wysłanie wniosku pocztą. Druk można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać w placówce. Następnie należy złożyć dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika i wysłać podpisany wniosek na adres placówki ZUS.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS można też złożyć osobiście. Jakie dokumenty należy przygotować? Wypełniony wniosek, dokument potwierdzający tożsamość, a jeśli chcesz upoważnić inną osobę do złożenia lub odbioru zaświadczenia – także stosowne upoważnienie. Podpisany wniosek należy dostarczyć do dowolnej placówki ZUS. Zaświadczenie odbierzesz osobiście lub zostanie ono wysłane na wskazany adres – w zależności od tego, jaką dyspozycję złożyłeś. Urząd może też przesłać dokument w formie elektronicznej.

A jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS przez internet? Można tego dokonać przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Należy przygotować dane logowania do profilu, login i hasło do ePUAP oraz wniosek. Żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie, trzeba zalogować się do PUE, wejść w opcję Płatnik i wybrać „Złożenie dokumentu ZUS-RWN”. Następnie wystarczy wypełnić formularz i określić sposób odbioru dokumentu, a także podpisać elektronicznie i wysłać wniosek. Jak pobrać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Jeśli chcesz odebrać je w formie elektronicznej, znajdziesz je na profilu PUE. Wystarczy zalogować się i podpisać Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Jak sprawdzić, czy zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS jest już dostępne w systemie? Zakład sam informuje o tym płatnika, np. wysyłając wiadomość e-mail bądź SMS.

Zaświadczenie z ZUS – ile się czeka na zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie o niezaleganiu niezwłocznie, często nawet „od ręki”. Warto jednak mieć na uwadze, że instytucja ma na to 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku. W sytuacji gdy ZUS odmówi wydania zaświadczenia, płatnik może odwołać się do sądu. A jak długo jest ważne zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Z reguły instytucje żądające przedstawienia dokumentu akceptują zaświadczenia nie starsze niż 14 dni. Jest to jednak uzależnione od indywidualnej decyzji np. banku.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *