Zdecydowanie nawet najgorszemu wrogowi nie życzę takiego problemu, jednak nie możemy udawać, że on nie istnieje. W Polsce co roku sądy wydają mnóstwo tytułów wykonawczych, które umożliwiają komornikom prawo do wyegzekwowania należności zgłoszonej przez jego wierzyciela. Taki tytuł wykonawczy wydany przez sąd, pozwala komornikowi dokonać tzw. zajęcia komorniczego na poczet spłaty zobowiązania dłużnika. Jednak komornik nie ma prawa zabrać nam całego majątku, gdyż w naszym kraju obowiązuje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia komorniczego. Czego nie może nam zabrać komornik? Jaka jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego? W tym poradniku postaram się przybliżyć wam nieco ten temat.

Jaką maksymalną kwotę może zająć nam komornik?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to nic innego jak ustawowo ustalony limit, który określa jaką część dochodów osiąganych przez dłużnika może wziąć komornik. Ostatnia zmiana limitu miała miejsce w 2016 roku. Zgodnie z prawem komornik może zająć do 50% naszych dochodów, czyli np. wypłaty.

Ciekawostka: Komornik nie ma prawa zabrać z naszej pensji ani złotówki jeśli zarabiamy minimalną krajową. W 2017 roku minimalna krajowa wynosi 2000 złotych brutto, więc gdy ktoś zarabia mniej niż kwota podana wyżej – jest chroniony.

Co się dzieje z osobami, które mają pracę w niepełnym wymiarze godzin? Niestety, nie da się tego uniknąć – wtedy 50% kwoty wolnej od zajęcia jest wyliczane proporcjonalnie do naszego wymiaru zatrudnienia.

Jednak najgorszą sytuacje mają osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o dzieło lub po prostu zlecenie. W takim przypadku komornik może zająć takiej osobie całą pensję uzyskaną z tego tytułu! Da się temu zapobiec tylko i wyłącznie wtedy, jeśli dłużnik pracuje na podstawie tej umowy tylko u jednego pracodawcy, musi przedstawić komornikowi jak to wygląda np. poprzez pokazanie ciągłości umów. W takiej sytuacji komornik zajmie jedynie do 50% dochodów, a nie całą pensję.

Co w przypadku renty lub emerytury?

Renciści i emeryci mogą być bardziej spokojni, gdyż szczególnie chroni ich prawo przed zajęciem komorniczym. Komornik może zająć im maksymalnie 25% dochodów z tego tytułu. Natomiast kwota wolna od egzekucji w 2017 roku sięga aż 75% najniższej renty lub emerytury.

Ciekawostka: Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura będzie wynosić 1000 złotych brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy podniesiona będzie do 750 złotych, a renta socjalna wzrośnie do 840 złotych – mowa tu o najniższych rentach.

Jaki rodzaj dochodów nie może zostać zajęty przez komornika?

Prawo nie pozwala zająć komornikowi alimentów ani żadnych innych świadczeń rodzinnych. Oczywiście komornik również zająć nie może dodatku dla dzieci, mowa tutaj o programie Rodzina 500+. Natomiast gdy do takiej sytuacji dojdzie, bezwzględnie trzeba złożyć skargę w sądzie na danego komornika. Niekiedy komornik może się pomylić ze względu na to, że np. dokonał wcześniej zajęcia konta bankowego dłużnika, wtedy nie wie, skąd pochodzą dane wpływy i trzeba mu to po prostu oznajmić.

Komornik ma prawo zająć zasiłek, gdyż prawo tego nie zakazuje. Jednak wysokość zasiłków jest na tyle niska, że prawie żaden zasilek nie podlega egzekucji.

Co w przypadku zajęcia konta bankowego przez komornika?

Komornik ma prawo zająć nasze konto oszczędnościowe, osobiste lub lokatę, która należy do dłużnika. Jednak zazwyczaj nie jest to do końca skuteczne, gdyż jeśli zaistnieje taka sytuacja, dłużnik po prostu zmienia konto lub wypłaca wszystkie środki, które na nim były.

Przydatna jest informacja, że zgodnie z prawem bankowym wolna od zajęcia komorniczego jest kwota do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta kwota obliczana jest co każdy miesiąc. Na przykład: Dłużnik ma na swoim koncie w marcu 1300 złotych, to pieniądze te nie mogą zostać zajęte przez komornika, dlatego że nie przekraczają one 75% minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowanie: A więc nie jest to do końca tak, że komornik może zabrać nam wszystko, czego tylko zapragnie. W naszym kraju dłużnik może liczyć bez problemu na ochronę ze strony przepisów prawa. Ochrona ta polega na tym, by dłużnik nie został bez środków, które są mu potrzebne do życia.

W takim razie co z wierzycielami? Kiedy kwota zajęcia komorniczego nie będzie ich zadowalać, mają prawo złożyć w sądzie pewien wniosek o dokonanie zajęcia nieruchomości należącej prawnie do dłużnika.