kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Zakup mieszkania to ogromne wyzwanie. Nie tylko logistyczne, ale przede wszystkim finansowe. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie sfinansować zakup nieruchomości z własnych środków. Najczęściej inwestorzy szukają więc dofinansowania w postaci kredytu hipotecznego. Jak wybrać kredyt hipoteczny, który będzie najkorzystniejszy? Podpowiadamy!

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Kredyt hipoteczny to produkt bankowy, który często jest jedynym ratunkiem dla osób, które marzą o własnym mieszkaniu, ale nie są w stanie sfinansować go ze środków własnych.

Kredyt hipoteczny przyznawany jest na zakup mieszkania, domu, działki czy budowę domu. Jego zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej, czyli tak zwane założenie hipoteki. Hipoteka jest zabezpieczeniem wierzytelności, dzięki któremu bank obniża swoje ryzyko, pożyczając klientowi często bardzo duża sumę na wiele lat. W sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązania, bank zyskuje prawo do przejęcia nieruchomości.

Starając się o kredyt, trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny jest celowy. Co to znaczy? Klient może przeznaczyć go wyłącznie na konkretny cel, który wcześniej został zaaprobowany przez bank. W sytuacji, gdy pieniądze zostaną wydane na inny cel, bank ma prawo do zerwania umowy kredytowej oraz zażądania natychmiastowej spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Jak przyznawany jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny przyznawany jest na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta. Bardzo ważnym elementem jest również ocena nieruchomości, którą zainteresowany jest kredytobiorca.

Trzeba pamiętać, że kredyty hipoteczne przyznawane są na bardzo długi okres. Zdarza się, że jest to nawet 35 lat. Z tej przyczyny bank chce być bardzo dobrze zabezpieczony. Jednym z elementów zabezpieczenia dla banku jest wkład własny kredytobiorcy. Dlaczego jest on tak ważny?

Wkład własny jest to udział kredytobiorcy w kredycie, czyli inaczej jest to suma, którą klient musi wnieść jako swój wkład w zakup nieruchomości. Bank na tej podstawie dowiaduje się między innymi, czy klient dobrze radzi sobie z oszczędzaniem.

Minimalny wkład własny to 20% wartości nieruchomości. Najtańszy kredyt hipoteczny uzyskamy, podnosząc wkład własny. Trzeba pamiętać, że proporcjonalnie do wielkości wkładu własnego banki obniżają oprocentowanie kredytu. Im mniejszą sumę pożyczamy, a zabezpieczenie jest większe, tym korzystniejsze warunki kredytowe klient może wynegocjować.

Jak uzyskać kredyt bez wkładu własnego?

20% wartości nieruchomości to przy dzisiejszych cenach nieruchomości bardzo poważna kwota, która dla wielu osób jest nierealna. Bardzo wiele osób chciałoby uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Nie jest to niemożliwe!

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego może uzyskać na przykład osoba, która posiada inną nieruchomość. Bank obciążając hipoteką tę nieruchomość, otrzyma realne zabezpieczenie, które często jest wystarczające, by uzyskać kredyt. W podobny sposób można skorzystać z pomocy bliskiej osoby. Zabezpieczenie nieruchomości, która należy do rodziców, małżonka czy partnera również jest sposobem na uzyskanie kredytu bez wkładu własnego.

Kolejnym sposobem na kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest zakup mieszkania od dewelopera, który udzieli pożyczki na wkład własny. Jest to coraz częściej praktykowane zjawisko. Deweloper dzięki temu sprzedaje kolejne mieszkanie, klient jest w stanie kupić wymarzone mieszkanie.

Budując dom, również można ubiegać się o kredyt hipoteczny. Klient, który posiada własną działkę, może starać się o zaliczenie jej wartości w poczet wkładu własnego. W tej sytuacji bank utworzy zabezpieczenie na działce.

Wszyscy szukamy nieruchomości za …

https://paweldobrzanski.pl/wp-content/uploads/2017/08/niezaleganie-zus.png

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu jest dokumentem, który przydaje się w wielu sytuacjach. Jest wymagany od przedsiębiorców między innymi w kontaktach z bankami lub urzędami. Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie? A może lepiej pobrać dokument bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Przedstawiamy praktyczne informacje na ten temat.

Zaświadczenie z ZUS – co to jest i do czego służy?

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS to dokument, który potwierdza, że dany przedsiębiorca (płatnik) nie zalega z zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdza się w nim, że na dzień wydania zaświadczenia nie istnieją zaległości w opłacaniu składek na:

– ubezpieczenie społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kiedy wymagane jest zaświadczenie z ZUS? Przedsiębiorcy ubiegają się o wydanie dokumentu w wielu sytuacjach. Najczęściej to banki wymagają przedstawienia zaświadczenia przy występowaniu z wnioskiem o przyznanie kredytu, np. inwestycyjnego lub hipotecznego. Zaświadczenie jest dokumentem, który podnosi wiarygodność podmiotu w oczach banku. Często wymagane jest również przy dotacjach oraz w postępowaniu przetargowym. Jak załatwić zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zaświadczenie z ZUS – wypełnij wniosek

We wniosku należy podać dane płatnika składek – numer NIP i REGON, nazwę podmiotu, numer PESEL i serię dowodu osobistego, imię i nazwisko oraz adres płatnika. Trzeba też określić cen wydania zaświadczenia, datę wydania ostatniego zaświadczenia, liczbę egzemplarzy oraz złożyć dyspozycję co do formy odbioru dokumentu. W formularzu trzeba też określić oddział ZUS, do którego składamy wniosek.

Zaświadczenie z ZUS – krok po kroku

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Mamy trzy drogi do wyboru. Wiele osób decyduje się na wysłanie wniosku pocztą. Druk można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać w placówce. Następnie należy złożyć dyspozycję odbioru zaświadczenia, w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika i wysłać podpisany wniosek na adres placówki ZUS.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS można też złożyć osobiście. Jakie dokumenty należy przygotować? Wypełniony wniosek, dokument potwierdzający tożsamość, a jeśli chcesz upoważnić inną osobę do złożenia lub odbioru zaświadczenia – także stosowne upoważnienie. Podpisany wniosek należy dostarczyć do dowolnej placówki ZUS. Zaświadczenie odbierzesz osobiście lub zostanie ono wysłane na wskazany adres – w zależności od tego, jaką dyspozycję złożyłeś. Urząd może też przesłać dokument w formie elektronicznej.

A jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS przez internet? Można tego dokonać przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Należy przygotować dane logowania do profilu, login i hasło do ePUAP oraz wniosek. Żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS elektronicznie, trzeba zalogować się do PUE, wejść w opcję Płatnik i wybrać „Złożenie dokumentu ZUS-RWN”. Następnie wystarczy wypełnić formularz i określić sposób odbioru dokumentu, a także podpisać elektronicznie i wysłać wniosek. Jak pobrać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS? Jeśli chcesz odebrać je w formie elektronicznej, znajdziesz je na profilu PUE. Wystarczy zalogować się i podpisać Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Jak sprawdzić, czy zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS jest już dostępne w systemie? Zakład sam informuje o tym płatnika, np. wysyłając wiadomość e-mail bądź SMS.

Zaświadczenie z ZUS – ile się czeka na zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS?

Zakład …

Zobacz jak sprawdzić BIK

Jak sprawdzić BIK? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które mają zamiar starać się o kredyt lub pożyczkę. To właśnie w tej bazie bowiem znajdują się informacje, na podstawie których pożyczkodawcy oceniają zdolność kredytową wnioskodawców. Warto więc przed wysłaniem wniosku o pomoc finansową, sprawdzić, czy na pewno w bazie BIK nie ma negatywnych, a nieprawdziwych informacji na Twój temat. Jak to zrobić? Podpowiadamy, jak sprawdzić BIK!

Jak sprawdzić BIK online? Zasadniczo jest to bardzo proste. Baza ta powstała, aby udostępniać dane zainteresowanym podmiotom, dlatego pozyskanie z niej informacji nie jest skomplikowane. Pierwszym krokiem jest jednak zarejestrowanie się w serwisie. Pozwoli to zweryfikować tożsamość oraz da dostęp do narzędzi na stronie BIK

Jak sprawdzić BIK w internecie?

Jak sprawdzić BIK w internecie? Po założeniu konta możesz poprosić mailowo o wygenerowanie linku lub też skorzystać z konta płatnego, który pozwala otrzymać stosowne dane szybciej. Jednorazowy raport kosztuje jednak 39 zł, więc jeśli nie zależy Ci na czasie, bardziej opłacalne będzie jednak wysłanie wiadomości do firmy.

Jak sprawdzić BIK za darmo?

Jak sprawdzić BIK przez internet za darmo? Raz na sześć miesięcy możesz poprosić o wygenerowanie raportu na swój temat bez konieczności wykupowania konta premium. Jak sprawdzić BIK bezpłatnie? Musisz na początku przejść przez proces rejestracji konta. Następnie musisz napisać wiadomość do BIK z prośbą o uzyskanie informacji o sobie. Niestety darmowego wyciągu z bazy nie da się wygenerować automatycznie. BIK ma aż 30 dni, aby Ci odpowiedzieć. Zwykle jednak przesyła informacje znacznie szybciej.

Jak sprawdzić bik osoby zmarłej?

W wyjątkowych sytuacjach możesz sprawdzić BIK osoby zmarłej. Do tych danych mają dostęp wyłącznie spadkobiercy, którzy dysponują kompletem wymaganych dokumentów. Do tego celu potrzebne będzie przedstawienie aktu zgonu oraz postanowienia spadkowego wydanego przez sąd.

Jak sprawdzić bik przez telefon?

Niestety nie da się sprawdzić informacji zawartych w bazie BIK telefonicznie. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu lub nie posługują się biegle komputerem, jest jednak alternatywna opcja. BIK można bowiem sprawdzić na poczcie.

Jak sprawdzić bik na poczcie?

Jak sprawdzić BIK na poczcie? To nic skomplikowanego. Musisz udać się do jednego z oddziału wraz z dokumentem tożsamości. Będziesz mieć dostęp do bezpłatnego konta przez 60 dni, którego zakres nie różni się niczym, od tego udostępnianego online. Poza tym możesz wykupić także tak zwany BIKPass Plus, czyli paszport wiarygodności finansowej z wszystkimi potrzebnymi danymi dotyczącymi kredytobiorcy.

Jak sprawdzić bik bez konta w banku?

Czy można sprawdzić BIK bez posiadania założonego konta bankowego? Można, jednak procedura z tym związana będzie się wydłużać. Za sprawdzenie Bazy Informacji Kredytowej nie musisz płacić, jednak prowadzenie rachunku bankowego jest potrzebne, abyś mógł dokonać weryfikacji tożsamości. Jeśli nie dysponujesz rachunkiem, weryfikacja będzie musiała odbyć się w sposób mniej nowoczesnych, czyli za pomocą listu poleconego. Biuro w liście prześle Ci kod weryfikacyjny, który trzeba wpisać na stronie BIK.

Jak sprawdzic bik bez dowodu?

Jak sprawdzić BIK bez dowodu? Niestety taka procedura nie jest możliwa. Aby uzyskać dostęp do prywatnych informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej, musisz zweryfikować swoją tożsamość. Jest to potrzebne, aby wrażliwe dane nie dostały się …

kredyt na 500 +

Z pozoru wydawać by się mogło, że na wszelkie kredyty i pożyczki decydujemy się wyłącznie w fatalnej sytuacji finansowej. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ponieważ dopiero w momencie, kiedy jesteśmy względnie pewni swojej sytuacji finansowej i wiemy, że poradzimy sobie ze spłatą zadłużenia, jesteśmy skłonni zdecydować się zaciągnąć zobowiązanie.

Zdarza się jednak, że kredyt potrzebny jest osobom, które nie mają stałego zatrudnienia lub ich dochód nie zapewnia im wystarczającej zdolności kredytowej. Pojawiają się więc na przykład takie pytania, jak: który bank da kredyt na 500+?

Który bank da kredyt na 500+? Jak 500 plus wpływa na zdolność kredytową?

Program socjalny, jakim jest Rodzina 500+ w dużej mierze zmienił sytuację finansową wśród polskich rodzin. Uzyskały one ogromne wsparcie, dzięki któremu zapewniają lepszy byt dzieciom i całej rodzinie. Obecnie nawet rodziny, w którym jest tylko jedno dziecko, mogą korzystać z programu. Jest to łatwy i przystępny sposób na zdobycie dodatkowych środków na oszczędności dziecka czy na jego bieżące utrzymanie, by wyrównać jego szanse na tle rówieśników.

Co jednak w sytuacji, gdy potrzebujesz więcej gotówki? Czy dostaniesz kredyt na 500 plus? Warto wiedzieć takie rzeczy, w razie nagłej potrzeby finansowej, żeby orientować się, co można  wpisywać do dochodów przy składaniu wniosku o kredyt.

Generalnie świadczenie 500 plus nie jest uznawane za główne źródło dochodu przez bank, stąd tez jeśli jest to nasz jedyny wpływ, możemy niestety spotkać się z decyzją odmowną. Niemniej jednak nie oznacza to, że 500+ w ogóle nie przydaje się przy wnioskowaniu o kredyt. Ważna jest tu bowiem zdolność kredytowa, która daje bankowi gwarancję, że dłużnik będzie w stanie spłacać kolejne raty zaciągniętego kredytu.

Zdolność kredytowa jest obliczana na bazie stałych dochodów z legalnego źródła, w tym przede wszystkim z umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Bank może więc wziąć pod uwagę 500 plus, aczkolwiek w momencie, kiedy okres kredytowania nie będzie dłuższy niż przewidywany czas pobierania świadczenia.

500 plus a kredyt hipoteczny i gotówkowy — który bank da kredyt na 500+?

Według Komisji Nadzoru Finansowego świadczenie 500+ otrzymywane regularnie, przy założeniu, że będzie wpływać ono na konto jeszcze przez wiele kolejnych lat (np. gdy dziecko jest małe), może stanowić element miesięcznego budżetu domowego. W związku z tym banki powinny brać pod uwagę środki pochodzące z tego programu.

Przy tym warto zaznaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego nie ma to większego znaczenia, ponieważ okres spłaty jest tu z reguły o wiele dłuższy aniżeli okres, przez który będziemy pobierać jeszcze 500 plus. Jeśli natomiast chodzi o zależność 500 plus a kredyt gotówkowy, tu sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ świadczenie to znacząco wpływa na zdolność kredytową. Możesz więc przeznaczyć 500 plus na kredyt gotówkowy, a w zasadzie na jego spłatę.

Który bank da kredyt 500+? Jak wygląda świadczenie 500 plus w oczach banku?

Wiele banków przy decyzji dotyczącej kredytu nie bierze pod uwagę pieniędzy pochodzących z programu 500+. mBank i PKO BP nie wliczają tego świadczenia do zdolności kredytowej. Zastanawiając się, gdzie dostanę kredyt na 500+, musisz przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy możesz zaświadczyć inne, legalne źródła dochodu. Na …

Chwilówki to popularne produkty finansowe, które znajdziemy na portalu FinansowySupermarket.pl . Dzięki tego typu ofertom można bez przeszkód zdobyć dodatkowe środki finansowe, które można przeznaczyć na dowolny cel. Co istotne – coraz więcej pożyczkodawców, którzy udzielają tego typu zobowiązania, ma w swojej ofercie także chwilówki w postaci konsolidowaniem, czyli możliwość połączenia niespłaconych wcześniej zobowiązań chwilówkowych w jedną, stałą ratę. Chcesz wiedzieć więcej na temat konsolidacji chwilówek i samych ofert? Zostań z nami.

Chwilówki – to warto wiedzieć na wstępie

Chwilówki to popularne zobowiązania finansowe, dzięki którym możesz zaciągnąć nawet kilka tysięcy złotych bez wychodzenia z domu. Musisz wiedzieć, że chwilówek udzielają tylko i wyłącznie pozabankowe instytucje finansowe, a więc nie uświadczysz możliwości zaciągnięcia chwilówki w banku. Nie oznacza to jednak tego, że masz się czego obawiać – bez przesady. Chwilówki na raty to propozycje warte uwagi, ponieważ rynek pozabankowych chwilówek znacznie się zmienił na przestrzeni ostatnich lat.

Dziś chwilówki online to nie drogie, przypominające lichwę produkty finansowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkową gotówkę na dowolny cel. Chwilówki online to dziś nawet darmowe chwilówki, dzięki którym znajdziesz tani sposób na finansowanie dowolnego celu. Chwilówki online to produkty odpowiadające potrzebom i możliwością spłaty praktycznie każdego pożyczkodawcy.

Jak szukać tanich chwilówek online? Przede wszystkim dobrych ofert należy szukać po RRSO, a więc Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. To doskonały parametr do tego, aby znaleźć tanią i komfortową chwilówkę online. RRSO uwzględnia wszystkie składniki chwilówek, takie jak m.in.: oprocentowanie chwilówki, prowizje i wszystkie inne składniki. Jednak na naszej stronie możesz znaleźć także informacje na temat konsolidacji chwilówki.

Konsolidacja chwilówek

Jeśli szukamy pomocy w spłacie pożyczek lub innych długów, konsolidacja jest jedną z najpopularniejszych porad, jakie możemy uzyskać. Co to znaczy Konsolidacja pożyczek polega na połączeniu dwóch (lub więcej) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w jeden większy. Między innymi umożliwia to zmniejszenie liczby wierzycieli do jednego; Spłata tylko jednej miesięcznej raty i ograniczenie kwoty; Wydłużenie okresu spłaty i poprawa naszej zdolności kredytowej. Tylko banki oferują typową pożyczkę konsolidacyjną. Możemy znaleźć dwa rodzaje takich pożyczek: kredyty konsolidacyjne i konsolidacyjne kredyty hipoteczne. Oba wymagają zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów i wysokiej zdolności kredytowej lub posiadania nieruchomości, które mogą zapewnić bezpieczeństwo.

Jeśli nie możemy spełnić tych wymagań, alternatywnym rozwiązaniem jest pożyczka konsolidacyjna w spółce niebankowej. Funkcjonalność jest nieco inna. Klasyczna pożyczka konsolidacyjna nie znajduje się bezpośrednio na naszym rachunku. Zamiast tego bank przekazuje pieniądze na konta istniejących wierzycieli. Pożyczka konsolidacyjna online bez konta bankowego trafia do nas i musimy rozliczać się z instytucjami, do których jesteśmy zobowiązani. Powodem tego jest fakt, że firmy pożyczkowe działające w Polsce nie mają produktu w ofercie, który służy wyłącznie do konsolidacji innych długów, dlatego klienci muszą wykazać się kreatywnością. Wybierając pożyczki długoterminowe na każdy cel, możemy z łatwością spłacić wszystkie zaległe pożyczki.

Tego mogłeś nie wiedzieć o konsolidacji chwilówek przez internet

Przeniesienie kredytu do innego banku poprzez konsolidację może być pozytywnym, ale nie idealnym krokiem. Łącząc różnego rodzaju zobowiązania, musimy przygotować się na wzrost całkowitych kosztów zadłużenia. Ponadto banki rzadko znajdują pożyczki konsolidacyjne na spłatę pożyczek. Jednym wyjątkiem jest Alior Bank, który pozwala na restrukturyzację wszystkich rodzajów …